वेद विश्वका सबै धर्म ग्रन्थहरुको पिता हो । वेद बठे साभार गरी बटि अन्य धर्मशास्त्रका पुस्तकहरु निर्माण गरिया हुन् । वेद हिन्दूहरूको सबैहै ठूलो ग्रन्थ हो।


वेदहरूको महत्वसम्पादन

कर्मकाण्डमा वर्गीकरणसम्पादन

वैदिक स्वर प्रक्रियासम्पादन

चार वेदसम्पादन

वेदको असल मन्त्र भागको संहिता भन्नान।

  • ऋग्वेद (येमी देवताहरूको आह्वान गर्नको लागि मन्त्र हो -- यही सर्वप्रथम वेद हो)(यो वेद मुख्यतः ऋषि मुनिहरूको लागि हुन्छ)
  • सामवेद (येमी यज्ञमा गानेको लागि संगीतमय मन्त्र हैं)(यो वेद मुख्यतः गन्धर्वहरूको लागि हुन्छ)
  • यजुर्वेद (येमी यज्ञको असल प्रक्रियाको लागि गद्य मन्त्र हैं)(यो वेद मुख्यतः क्षत्रियहरूको लागि हुन्छ)
  • अथर्ववेद (येमी जादू, चमत्कार, आरोग्य, यज्ञको लागि मन्त्र हैं)(यो वेद मुख्यतः व्यापारीहरूको लागि हुन्छ)

चार भागसम्पादन

यिनलाई लाई हेरसम्पादन

बाहिरी कडिहरूसम्पादन