विकिपिडिया वार्ता:विकी कार्यशाला-नेपाल

सक्रिय छलफलहरू
मुख्य पृष्ठकुरड़ीकानीसूचनासहायतासहभागी
Wiki Workshop-Nepal.svg


विकी कार्यशालाको मिति रे ठौरसम्पादन

विकी कार्यशाला-नेपाल एक प्रस्तावित दुई दिन्या आवाशीय कार्यशाला कार्यक्रम हो । ये कार्यशाला खास उद्देश्य नेपालमी भएका भौती भाषाअनका विकिपिडियनअनलाई विकिपिडिया सम्पादन कार्यमी कौशल प्रदान गद्दु रया छ । ये कार्यक्रमको आयोजनाले नेपालमी विकिपिडियाका आवश्यकता रे विशेषता प्रस्ट हुन्या आशा राखिया छ । सामुदायिक सहमतिको आधारमी मिति रे स्थान तय गरिन्या भया हुनाले सबै विकिपिडियन मित्रुनलाई ये छलफलमी भाग लिनाइँ आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव-१सम्पादन

स्थान रे मिति

समर्थनसम्पादन

टिप्पणीसम्पादन

Return to the project page "विकी कार्यशाला-नेपाल".