वाट्सऐप

स्मार्ट फोनमी चल्ने एक प्रसिद्ध तत्क्षण मेसेजिंग सेवा हो

वाट्सऐप (अंग्रेजी:WhatsApp) स्मार्ट फोनमी चल्ने एक प्रसिद्ध तत्क्षण मेसेजिंग सेवा हो । अक्षर संदेश बाहेक यसको सहायताले अडियो, तस्वीर, भिडियो तथा आफ्नो ठेगाना (लोकेसन) पनि प्रेषण गर्न सकिन्छ ।


यो लै हेरसम्पादन