ल्यारी पेज

अमेरिका का कम्प्युटर वैज्ञानिक

ल्यारी पेज अमेरिका का कम्प्युटर वैज्ञानिक हुन। पेज विश्व प्रसिद्ध इन्टरनेट सञ्जाल गुगलका संस्थापक हुन। ल्यारी विश्वका प्रभावशाली व्याक्तीहरुमाई का एक हुन।

(ल्यारी पेज)

सन्दर्भ सम्पादन