रियाद साउदी अरब को राजधानी सहर हो।

सन्दर्भसम्पादन