मोजिला फाउन्डेसन

मोजिला फाउन्डेसन एउटा गैर फायदा रहित संगठन हो जसले खुला श्रोत मोजिला परियोजनालाई समर्थन गर्दछ । यस संगठनको स्थापना जुलाई २००३ मी भयाको थ्यो जसको उद्देश्य बिकाश तथा सुबिधा प्रदान गर्नु रह्याको थ्यो ।

मोजिला फाउन्डेसन तथा मोजिला कोर्पोरेसनको कार्यालयसन्दर्भसम्पादनभाइरका कडीसम्पादन