मनीला फिलिपिन्स को राजधानी हो। मनीला को भौगोलिक क्षेत्रफल ३८.५५ वर्ग किलोमीटर रयाछ रे १६ लाख को जनसँख्या का साथ यो फिलिपिन्स को दोसरो सबहै अधिक जनसँख्या भया महानगर हो। मनीला सहर मनिला खाड़ी को पूर्व मी अवस्थित छ।

२०१० को जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या १६,५२,१७१ छ।

सन्दर्भ सम्पादन