भूपरिवेष्ठित राष्ट्र

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र वा राज्य यक सार्वभौम राष्ट्र हि जो चारै हड़ बठेइ सङताइ रूप ले जमीन ले घेरियाः हुन्छ। साधारण भाषा माइ भँणन्ज्याँ जै राष्ट्र को सीमा वा तटीयरेखा मात्रै स्थल वा कसै बन्द सागर सित भेटन्छ तसा राष्ट्र लाइ भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भँणीन्छ। आंशिक रूप ले मान्यता प्राप्त राष्ट्रअन लगै जोड्याबर विश्व मी जम्मा ४८ भूपरिवेष्ठित राष्ट्र रयाः छन। प्रमुख महादेशअन मी उत्तर अमेरिका रे अस्ट्रेलिया भितरि कोइ लै भूपरिवेष्ठित राष्ट्र आथिन।

हरियो रङमी भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको नक्सा

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रअन कि सूचीसम्पादन

एउटै देशले घेरिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रसम्पादन

तीनवटा यस्ता राष्ट्रहरू छन जो चारै तिरबाट एउटै राष्ट्रले घेरिएका छन:

दुई राष्ट्रले घेरिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रसम्पादन

सात इसा राष्ट्रअन छन जो मात्तरी दुइ राष्ट्रअन ले घेरियाः छन-

To this group could be added two de facto states with no or limited international recognition:

सन्दर्भअनसम्पादन