ब्रिनडेन फ्रासर एक क्यानडियन– अमेरिकन अभिनेता हुन् ।