प्रयोगकर्ता अधिकारअन

यक प्रयोगकर्ता छानऽ  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user MediaWiki message delivery (कुरणियोगदानअन) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

को सदस्य: बोटहरू

अंतर्निहित सदस्य: स्वत स्थापित प्रयोगकर्ताहरू

This user is a system user

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

लगमा मिल्ने वस्तु भेटिएन ।