"विकिपिडिया:डोट्याली दूतावास" को बिचमी भिन्नता

अङरेजि वाक्य हटाया
(अङरेजि वाक्य हटाया)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
 
कोइ ले लेख अनुवाद अनुरोध खिलाइ [[विकिपिडिया:अनुवाद अनुरोध]]मी जाइबर उपयुक्त ठउर अनुरोध राख्याऽ।
<br/>
Please post any article translation requests in the appropriate section at [[विकिपिडिया:अनुवाद अनुरोध]].