"आर्कटिक महासागर" को बिचमी भिन्नता

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:MobileDiff/1598" बठे निकालियाऽ