"सागर" को बिचमी भिन्नता

Created page with "'''सागर''' नुनिलो पानिको विशाल क्षेत्र हो।सागरहरू धेरै गहिरो हुन्छन..."
imported>Khem Kshetri
(Created page with "'''सागर''' नुनिलो पानिको विशाल क्षेत्र हो।सागरहरू धेरै गहिरो हुन्छन...")
(कोइ भिन्नता छैन)
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता