बादल वायुमण्डलमी देखिन्या जलवाष्पको सघन रुप ह‍ो। पृथ्वी को सतहको तापक्रम ले पानी वाल भै माथि वायुमण्डल तिर जान्छ र चिसो हुँदै जादा यईको घनत्व बढेर निश्चित रुप लिन्छ त्यईलाई बादल भनिन्छ। बादले पृथ्वी मी वर्षा गराउछ।

(बादल लाग्याको आकास)

सन्दर्भसम्पादन