बाणिज्य बैंक भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबठे "क" श्रेणीको इजाजत प्राप्त संस्थाहरूलाई बुझाउँन्या गरुन्छ । ये प्रकारका बैङ्क नेपालमी कुल ३० वटा रया छन् । [१]

नेपालमा पइलो स्थापित बाणिज्य बैंक नेपाल बैङ्क लिमिटेड हो ।

बाणिज्य बैङ्कको बिकासक्रम[२] सम्पादन

वर्ष संख्या स्थापित बैङ्कहरू
१९८५ ०३ नेपाल बैङ्क लिमिटेड
१९९० ०५
१९९५ १०
२००० १३
२००५ १७
२००६ १८
२००७ २०
२००८ २५
२००९ २६
२०१० २७
२०११ ३१
२०१२ ३२
२०१३ ३१
२०१४ ३०
२०१५ ३०

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन

बाह्य लिङ्कहरू सम्पादन