बाढी नदीमी पानि बढिवर आउँन्या अवस्था बहो। बाढी बरति मात्रामी पानि एकहट्टा हन हो। सामान्यतयाः वर्षा याममि बरति पानी पड्या पछा नदीमि बाढी आउँछ।

बाढीले आसपासका जमीन काटेवर लैजान्या रे सम्म भागमी नदीका आसपासका जमीन डुबाउन्या अरन्छ। जईलाई डुबान लै भण्या गरिन्छ।

चित्रअन सम्पादन

सन्दर्भ सम्पादन

भाइरा लिङ्कअन सम्पादन

floodको बारेमी विकिपिडियाका भातृ योजनाअन माइ खोजः

  परिभाषा विकिस्नरी बठेइ
  पाठ्यपुस्तक विकिपुस्तक बठेऊ
  उद्घरण विकिकथन बठेइ
  स्रोत पदअन विकिस्रोत बठेइ
  चित्र तथा मिडिया कमन्स बठेइ
  समाचार विकिसमाचार बठेइ
  सिक्ने स्रोतअन विकिभर्सिटी बठेइ