बाढी नदीमा पानी बढेर आउँदाको अवस्था हो। बाढी अधिक मात्रामि पानी एकत्र हुनु हो । सामान्यतयाः वर्षा याममि अत्याधिक पानी परेपछि नदीमि बाढी आउँछ।

बाढीले आसपासका जमीन काटेर लैजान्या रे सम्म भागमा नदीका आसपासका जमीन डुबाउने गर्दछ। जईलाई डुबान पनि भन्ने गरिन्छ।

सन्दर्भसम्पादन