पैलो मेनु खोल्या
बाख्रा

बाख्रा या बाकरो एक प्रकारको घरपालुवा शाकाहारी जनावर हो। बाख्रा प्रायः माशु खानाका निउती पालिन्छ। कतै कतै बाख्रा दूध खानाका निउती लै पालियाको पाइन्छ। बाख्राको भालेलाई बोका भणिन्छ भण्या पोथीलाई बाख्री भणिन्छ। बाख्राको बच्चालाई पाठा अथवा पाठी भणिन्छ । बाख्राको दुई थुन्, चार खुट्टा, सिङ रे पुछुड हुन्छ । बाख्रा घाँस खाने जनावर हो ।