बहिरोपन मान्छे को कानले सुन्न नसकेको अवस्था हो। यदि मानिस अाफ्नो कानले कुनै पनि अावाज सुन्न वा पहिचान गर्न असहमर्थ हुन्छ भने त्यस्तो अवस्था लाई अन्धोपन भनिनछ।अन्धोपन पनि जन्मजात वा पछि कानको संक्रमण वा विभिन्न चोटपटक अादिकाश कारण सिर्जना हुन सकन्छ।

सन्दर्भसम्पादन