बर्न स्विजरल्याण्ड को एक भौति ठुलो सहर हो।

सन्दर्भसम्पादन