पैलो मेनु खोल्या
पुष्प

पुष्प भन्नाले फूल भन्ने बुझिन्छ भने पुष्प व्यवसाय भन्नाले फूल उत्पादन गर्‍यार त्यसलाई विक्रि गर्‍यार जीविकोपार्जन गर्न्या कृयालाई बुझाउछ। नेपाली संस्कारमी फूल जन्मे देखि मृत्यू पर्यन्त जसबेला पनि आवश्यकता पर्दछ। धर्मकर्म,पूजापाठ,प्रेमालाप,कुनै वरिष्ट पाहुनाको स्वागत घर या वातावरणको जसावट रे साजसज्जा सबैमी फूलको अनिवार्य उपस्थिति रह्याको हुन्छ।