फुटबल एक खेल हो । यो खेल खुट्टाले खेल्या गरिन्छ ।

सन्दर्भ

सम्पादन

भाइरका कडि

सम्पादन