विरुवामा फुल फुलेर वा जरामा विकास भएर फल्ने चिजलाई फल भनिन्छ। प्राय धेरैजसो फल खाद्यान्न का रुपमि प्रयोग गरिन्छ। फलफुलबाट प्रयाप्त मात्रामि प्रोटिन पाईन्छ।

फल
Culinary fruits front view.jpg

सन्दर्भ सामग्रीअनसम्पादन

भाइरा लिङ्कअनसम्पादन