फल
Culinary fruits front view.jpg

विरुवामा फुल फुलेर वा जरामा विकास भएर फल्ने चिजलाई फल भनिन्छ। प्राय धेरैजसो फल खाद्यान्न का रुपमि प्रयोग गरिन्छ। फलफुलबाट प्रयाप्त मात्रामि प्रोटिन पाईन्छ।

सन्दर्भ सामग्रीअनसम्पादन

भाइरा लिङ्कअनसम्पादन

"https://dty.wikipedia.org/w/index.php?title=फल&oldid=252246" बठे निकालियाऽ