पणजी भारत को पश्चिमी प्रान्त गोवा को राजधानी हो। यो मांडोवी नदी का मुहानका तटमि, उत्तरी गोवा का जिल्ला मि छ। 114,405 महानगर को आबादी का साथै पणजी वास्कोडिगामा रे मडगांव पछि गोवा को सबसे ठुलो तेस्रो शहर हो।

पणजी अर्थ हो, पणजी "कि बाढ़ कभी नहीं" भूमि हो। पणजी, गोवा को राजधानी और उत्तरी गोवा जिला, मांडोवी नदी का बाएं किनारमि एक सानु और आकर्षक शहर हो ।

सन्दर्भ

सम्पादन