नेली एक अमेरिकी गायक, र्‍यापर तथा अभिनेता हुन् ।


सन्दर्भनसम्पादन


बाइल्ला स्रोतनसम्पादन