तिहार दशैंका पन्ध्र दिनपछा आउन्या सबहै ठूलो पर्वहरुमी एक हो ।

तिहारको बेलामा दिपावली गरिएको घर