तिलौरी तिलौरी गुढ वा चिनीका पाकमी तिल टाँसिएको नानो डाँठजस्तो टुक्रे खान्या कुरा हो ।।