तिलौराकोट राज्य

तिलौराकोट राज्य भगवान गौतम बुद्धका बाको राज्य हो । यो हाल नेपालको कपिलवस्तु जिल्लामी पडुन्छ।


सन्दर्भ सामग्रीअनसम्पादन


भाइरा लिङ्कअनसम्पादन