तामाङ भाषा नेपालमी भौति बोलिन्या भाषाना मध्ये एक हो । यो तिब्बत-बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत पडून्छ । तामाङ भाषा नेपालमी बोलिने एक प्रमुख भाषा हो । विशेष गरी यो भाषा तामाङ समुदायको बस्ती रया ठाँउमी बोलिन्छ ।सन्दर्भ सामग्रीअनसम्पादनभाइरका कडीसम्पादन