डेलस अमेरिका को टेक्सास प्रान्त स्थित विश्व प्रसिद्ध शहर हो। डेलस अमेरिकाको एक समृद्ध शहर हो।

सन्दर्भसम्पादन