टिटिकाका ताल

टिटिकाका ताल बोलिभिया रे पेरु का सिमानामी पड्न्या एक गहिरो ताल हो।पानी को मात्रा रे क्षेत्रफलका आधारमी यो दक्षिण अमेरिकाको सबैहै ठूलो ताल हो।

(टिटिकाका ताल)

सन्दर्भसम्पादन