चिचेन इट्जा कोलम्बस पूर्वाऽ युग मी माया सभ्यताऽ मान्सुउन ले बनायाऽ शहर हो। यो अच्याल मेक्सिको का युकाटान राज्याऽ टिनुम नगरपालिका मी अवस्थित छ।सन्दर्भअनसम्पादन