पैलो मेनु खोल्या

चन्द्रअयोध्यापुर सिराहा गाविस सिराहा जिल्ला मी रयाको एक गाविस हो |


सन्दर्भअनसम्पादन

यिन लै हेरऽसम्पादन