गृष्मऋतु जै लाई "गृष्मकाल" अथवा "गर्मीऋतु" "गृष्मर्तु" लै भण्णान। यो ६ ऋतुउन माईको यक ऋतु हो। गृष्मऋतु को नाउँ संस्कृत भाषाः ("गृष्म"=गरम +"ऋतु"=काल) मिलिबर बन्याः हो। हिन्दू मैनाअन को जेठ महिना रे असाड़ मैना गृष्मऋतु अन्तर्गत पड्डान। येइ ऋतु माई गर्मीको प्रकोप बर्ता हुन्छ।

सन्दर्भ

सम्पादन

बाइल्ला स्रोतअन

सम्पादन
  1. भारतडिस्कभरी डट ओर्ग - ग्रीष्म ऋतु[१]