पैलो मेनु खोल्या

गाजरी गाउँ विकास समिती डोटी मि रयाका गाउँ विकास समितीन मध्येको एक गाउँ विकास समिति हो ।

यी पनि हेर्यासम्पादन