कसै बिमारिका विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता (immunity) विकसित गर्नका लागि जो दवाई खिलायी/पिलायी या कुनै अन्य रूपमि दिइन्छ जइलाई खोप (vaccine) भनिन्छ । तथा यई क्रियालाई खोप लाउनु (Vaccination) भनिन्छ। संक्रामक रोगको रोकथामका लागि खोप सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्तो विधि मानिन्छ।

खोप एन्टिजनी (antigenic) पदार्थ हुन्छ। खोपका रुपमि दिइन्या दवाई या त रोगकारक जीवाणु या विषाणु को जीवित हुन्या सम्भावना कम गर्छ यात यिनलाई मारेर वा अप्रभावी गर्छ या यो कोई शुद्ध गरियाको पदार्थ, जस्तै - प्रोटीन आदि पनि हुन सक्छ।

सन्दर्भ

सम्पादन