कोफी अट्टा अन्नान (/[invalid input: 'icon']ˈkfi əˈnɑːn/; जन्म ८ अप्रिल १९३८) घानाका कूटनीतिज्ञ हुन, उन १ जनवरी १९९७ बठे ३१ डिसेम्बर २००६ सम्म संयूक्त राष्ट्र संघको सातौं महासचिवको रूपमाई सेवारत रया थ्या । अन्नान र संयूक्त राष्ट्र संघ २००१माई विकासशिल राष्ट्रहरूको सहयोगको लागि विश्व एड्स तथा स्वास्थ्य कोषको स्थापना गरे वापत प्राप्त नोवल पुरस्कारमा सह-प्राप्तकर्ता भया।

कोफी अन्नान

बाल्यकाल रे शिक्षा सम्पादन

करियरको प्रारम्भ सम्पादन

संयूक्त राष्ट्र संघका महासचिव सम्पादन

सन्दर्भ सूची सम्पादन


भाइरका कडी सम्पादन