Gossypium arboreum2.jpg

कपास को बोट एक प्रकारको फूल फुल्ने वनस्पति हो । यईको फलको रुपमा निस्कने रेसादार वस्तु धागो तथा कपडा उत्पादनको लागि प्रयोग गरिने कपास हो ।

सन्दर्भसम्पादन


भाइरा कडीसम्पादन