ओसाका जापान को एक ठुलो सहर हो। ओसाका जापानका प्रमुख ब्यापारिक केन्द्रमाई को एक हो।

सन्दर्भ सम्पादन