उत्तम प्रधान

उत्तम प्रधान नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एक चर्चित नायक हुन्।


सन्दर्भसम्पादन

भाइरका कडीसम्पादन