इस्लामाबाद पाकिस्तान को राजधानी हो।

सन्दर्भ सम्पादन