आँप म्याङ्गिफेरा वर्गमी पद्दे तथा उष्ण हावापानी भया ठाँउमी हुर्कन्या एक प्रकारको गुलियो रे चुकिलो फल हो।

रुखमि काँचो आँप

चित्र दिर्घासम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीअनसम्पादन


भाइरा लिङ्कअनसम्पादन