अप्टिकल फाइबर (हिन्दी प्रकाशीय तंतु या अङरेजी Optical Fiber) काँच या प्लास्टिक बठेइ बनायिन्या यक रेसादार वस्तु हो जैका लम्बाई का दिशा मी प्रकाश हिट्ट सकन्छ। अच्याल इनरो प्रयोग सञ्‍चार क्षेत्र मी धातु का तार का सट्टा भौतइ हुन्‍नाछ क्याइकि अप्टिकल फापबर बठेइ एकदम कम क्षति हुन्या अरीबर सङ्केतअन लाई यक ठउर बठेइ अर्खी ठउर पठाउन सकीन्छ। अप्टिकल फाइबर मी विद्युत चुम्बकीय इन्टरफेरेन्स लै नाइ हुनो, यक समस्या जै बठेइ धातु का तार भौत प्रभावित हुनाआन।[१]

अप्टिकल फाइबर


सन्दर्भ सामग्रीइनसम्पादन

  1. Senior, John M.; Jamro, M. Yousif (2009). Optical fiber communications: principles and practice. Pearson Education. pp. 7–9. ISBN 013032681X.