सुष्मा श्रेष्ठ भारतीय सांगीतिक क्षेत्रकी पाश्व गायिका हुन।

Poornima rocking the stage 2013-09-30 23-15.jpg

सन्दर्भसम्पादन