साओ टोम एन्ड प्रिन्सिपी

साओ टोम एण्ड प्रिन्सिपी अफ्रिका महाद्वीपमाई रयाको एक देश हो।

सन्दर्भसम्पादन