शिकागो अमेरिका स्थित एक शहर हो। शिकाको शहर नजिकै उत्तर अमेरिकाको सबैहै ठूलो मिसिसिपी नदी रया छ।यो शहर आर्थिक रुपमी धेरै अगाडि रयाछ।

सन्दर्भसम्पादन