विश्व स्वास्थ्य दिवस

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्‍ल्‍यूएचओ) विश्व का देशअन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याअन माइ आपसी सहयोग एवम् मानक विकसित अद्‍द्या संस्था हो। विश्व स्वास्थ्य संगठना १९३ सदस्य देश तथा दुई सम्बद्ध सदस्य छन्। यो संयुक्त राष्ट्र संघो यक अनुषांगिक एकाई हो। येइ संस्थाः स्थापना ७ अप्रिल १९४८ मी गरियाः थ्यो । यिसै कारण ले हर साल ७ अप्रिलो दिन विश्व स्वास्थ्य दिवसा रूपमी मनाइन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको ध्वज

नेपाल लै विश्व स्वास्थ्‍य संगठनो यक सदस्य देश हो रे येइको नेपाली मुख्यालय नेपालै राजधानी काठमाडौं मी स्थित छ ।

सन्दर्भसम्पादन

भाइरका कडीसम्पादन

विश्व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन