विक्रम लामा नेपाली फुटबल खेलाडी हुन।

सन्दर्भसम्पादन