"तुल्सी गिरी (मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष)" को बिचमी भिन्नता

Created page with "'''तुल्सी गिरी''' राजाले शासन सत्ता हातमी लिया बखत पटक पटक प्रधानमन्त..."
(Created page with "'''तुल्सी गिरी''' राजाले शासन सत्ता हातमी लिया बखत पटक पटक प्रधानमन्त...")
(कोइ भिन्नता छैन)