"डेजी शाह" को बिचमी भिन्नता

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:MobileDiff/5368" बठे निकालियाऽ