"हरियो" को बिचमी भिन्नता

इन्फोबक्स
नाकुनै सम्पादन सारांश छैन
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
(इन्फोबक्स)
ट्याग: सन् २०१७ स्राेत सम्पादन
{{Infobox color
| title = हरियो
| hex = 00FF00
| textcolor = कालो
| image = {{photomontage
|photo1a=Spanish jewellery-Gold and emerald pendant at VAM-01.jpg
|photo1b=Rotbugara 2010.JPG
|photo1c=Van Eyck - Arnolfini Portrait.jpg
|photo2a=Germany-Army-Platoon cropped.jpg
|photo2b=Limes.jpg
|photo2c=Billiards table 1.JPG
|photo3a=Champ de blé Côte-d'Or Bourgogne avril 2014.jpg
|photo3b=
|photo3C=
| size = 243
| color_border = #AAAAAA
| color = #F9F9F9
| caption=
| foot_montage = }}
| wavelength = 495{{ndash}}570
| frequency = ~575{{ndash}}525
| r = 0
| g = 255
| b = 0
| rgbspace = [[sRGB color space|sRGB]]
| source = sRGB approximation to {{nobr|NCS S 2060-G}}{{efn|1=The sRGB values are taken by converting the NCS color {{nobr|2060-G}} using the "NCS Navigator" tool at [http://www.ncscolour.com/ the NCS website].}}
}}
 
'''हरिया''' रङ्ङलाई अङरेजीमी '''Green''', संसकृतमी '''हरितः''' तथा हिन्दीमी '''हरा''' भण्णान। धेकिन्या प्रकाशा: स्पेक्ट्रममी निला रे पेऽला रङ्ङा: बीचा: रङ्ङलाई हरियो रङ्ङ भण्णान। एइ रङ्ङा: प्रकाशो: तरङ्ग लम्बाई ४९५-५७० नानोमिटर सम्म हुन्छ भण्या आवृति ~५७५–५२५ THz हुन्छ। पेन्टिङ या छपाईमी प्रयोग हुन्या हरियो रङ्ङ पेऽलो रे निलो रङ्ङ मिसाइबर या पेऽलो रे क्यान (cyan) रङ्ङ मिसाइबर बनाइन्छ। RGB मोडलमी यो रङ्ङ रता रे निला रङ्ङा: सङ्ङै प्राथमिक रङ्ङ हो जो हर किसिमा: रङ्ङ बनौनाइ प्रयोग अरिनान।